V roce 2016 se počet obyvatel kraje dále snížil

 

Ke konci prosince 2016 žilo v Kraji Vysočina 508 952 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 523 osob méně (v mezikrajském srovnání sedmý nejvyšší úbytek). Celkový pokles počtu obyvatel byl způsoben negativním saldem migrace, které jenom částečně zmírnil přírůstek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 3 456 osob, vystěhovalých bylo 4 289. Živě se v kraji za dvanáct měsíců roku 2016 narodilo 5 307 dětí, z toho 43,8 % mimo manželství. Ve stejném období zemřelo 4 997 osob, přirozenou měnou tak přibylo 310 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve všech okresech kraje s výjimkou Jihlavska, kde přibylo 30 obyvatel. O nejvíce obyvatel přišlo Třebíčsko (-222), kde nepříliš vysoký přirozený přírůstek jen zmírnil ztrátu 286 obyvatel stěhováním. Ještě více migrací ztrácel okres Žďár nad Sázavou (-352), který se však vyznačoval podstatně vyšším přírůstkem populace přirozenou měnou (175 osob). Počet přistěhovalých obyvatel převýšil ve čtyřech čtvrtletích roku 2016 množství vystěhovalých pouze v pelhřimovském okrese (o 35 osob).

V průběhu 1. až 4. čtvrtletí 2016 se v Kraji Vysočina živě narodilo 5 307 dětí, což bylo o 42 méně než v předchozím roce. V lednu až prosinci 2016 na Vysočině zemřelo 4 997 osob, oproti dvanácti měsícům roku 2015 to představuje pokles o 181 osob. Počet narozených osob převýšil počet zemřelých ve čtyřech okresech kraje, nejvýrazněji v jihlavském (o 189 osob). Úbytek obyvatel přirozenou měnou byl zaznamenán pouze na Pelhřimovsku (-119).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až prosinci 2016 zaznamenán v sedmi krajích, a to Hlavním městě Praze, Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském, Jihočeském, Libereckém a Pardubickém. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 24 977 osob, přírůstek se však koncentroval z velké většiny jen do Prahy a Středočeského kraje, ve kterých dohromady přibylo více než pětadvacet tisíc obyvatel. Naproti tomu populace Moravskoslezského kraje se snížila téměř o tři a půl tisíce osob. V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu však nejvíce obyvatel ubylo v Karlovarském kraji (-3,5), naopak nejvíce se zvýšil počet obyvatel Hlavního města Prahy (+10,3).

V lednu až prosinci 2016 bylo v Kraji Vysočina uzavřeno 2 445 sňatků (o 112 více než ve dvanácti měsících 2015), ve stejném období bylo 945 manželství rozvedeno (o 104 méně než v roce 2015).

Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Žďár nad Sázavou (583), naopak nejméně sňatků se odehrálo na Pelhřimovsku (319). Nejnižším počtem rozvodů se vyznačoval třebíčský okres (136), těsně následovaný Pelhřimovskem (142 rozvodů). Nejvíce rozvodů bylo zaznamenáno v jihlavském okrese (234).

Ke konci roku jsou k dispozici i základní demografické údaje za města. Ke konci roku 2016 žilo ve čtyřiatřiceti městech Kraje Vysočina celkem 287 941 obyvatel, což představovalo 56,6 % populace kraje. Ve srovnání s 31. prosincem 2015 se počet městského obyvatelstva na Vysočině snížil o 0,4 %. I u měst stálo za úbytkem obyvatel výhradně negativní migrační saldo (-1 279), přirozenou měnou ve městech Vysočiny přibylo 148 osob. Jediným městem kraje s více než padesáti tisíci obyvateli je Jihlava (50 559), druhým největším městem Vysočiny je Třebíč (36 330), která však v posledních letech ztrácí každoročně řádově stovky obyvatel (v roce 2016 to bylo 311 osob). Nejmenší město kraje, Červená Řečice, jen těsně překonalo hranici tisíce obyvatel (1 017).

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016
 

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12.

 

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (na 1 000 obyvatel)

 

Více informací v publikaci: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2016

  • Počet a pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016