Vývoj úmrtnosti v České republice - 2006-2016

 
Kód: 130125-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Roman Kurkin Ph.D.
E-mail: roman.kurkin@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení (1,1/ 0,5 MB) Word PDF

Metodická a analytická část
1. Úvod a metodologie Word PDF
2. Zemřelí podle pohlaví a věku Word PDF
3. Zemřelí podle příčin smrti Word PDF
4. Zemřelí podle dalších charakteristik Word PDF
5. Regionální rozdíly Word PDF
6. Mezinárodní srovnání Word PDF
7. Závěr Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Zemřelí muži podle věkových skupin v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 2 Zemřelé ženy podle věkových skupin v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 3 Míry úmrtnosti mužů podle věkových skupin v letech 2006–2016 (na 1 000 mužů) Excel PDF
Tab. 4 Míry úmrtnosti žen podle věkových skupin v letech 2006–2016 (na 1 000 žen) Excel PDF
Tab. 5 Zemřelí kojenci podle věku v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 6 Naděje dožití mužů ve vybraném věku v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 7 Naděje dožití žen ve vybraném věku v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 8 Zemřelí muži podle kapitol příčin smrti v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 9 Zemřelé ženy podle kapitol příčin smrti v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 10 Zemřelí muži podle kapitol příčin smrti v letech 2006–2016 (v %) Excel PDF
Tab. 11 Zemřelé ženy podle kapitol příčin smrti v letech 2006–2016 (v %) Excel PDF
Tab. 12 Zemřelí muži podle vybraných příčin smrti v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 13 Zemřelé ženy podle vybraných příčin smrti v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 14 Standardizované míry úmrtnosti mužů podle vybraných příčin smrti v letech 2006–2016 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 15 Standardizované míry úmrtnosti žen podle vybraných příčin smrti v letech 2006–2016 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 16 Míry úmrtnosti mužů podle rodinného stavu a věkových skupin v letech 2006 a 2016 (na 1 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 17 Míry úmrtnosti žen podle rodinného stavu a věkových skupin v letech 2006 a 2016 (na 1 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 18 Zemřelí podle měsíce úmrtí v letech 2006–2016 Excel PDF
Tab. 19 Zemřelí podle místa úmrtí a věkových skupin v roce 2016 Excel PDF
Tab. 20 Standardizované míry úmrtnosti mužů podle krajů a vybraných kapitol příčin smrti v roce 2016 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 21 Standardizované míry úmrtnosti žen podle krajů a vybraných kapitol příčin smrti v roce 2016 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 22 Naděje dožití při narození u mužů v zemích EU28 v letech 2006–2015 Excel PDF
Tab. 23 Naděje dožití při narození u žen v zemích EU28 v letech 2006–2015 Excel PDF
Tab. 24 Míry kojenecké úmrtnosti v zemích EU28 v letech 2006–2015 Excel PDF
Tab. 25 Zemřelí muži podle vybraných příčin smrti v EU28 v letech 2006–2014 Excel PDF
Tab. 26 Zemřelé ženy podle vybraných příčin smrti v EU28 v letech 2006–2014 Excel PDF
Tab. 27 Standardizované míry úmrtnosti mužů na novotvary v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 28 Standardizované míry úmrtnosti žen na novotvary v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 29 Standardizované míry úmrtnosti mužů na nemoci oběhové soustavy v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 30 Standardizované míry úmrtnosti žen na nemoci oběhové soustavy v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 31 Standardizované míry úmrtnosti mužů na nemoci dýchací soustavy v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 32 Standardizované míry úmrtnosti žen na nemoci dýchací soustavy v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 33 Standardizované míry úmrtnosti mužů na nemoci trávicí soustavy v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 34 Standardizované míry úmrtnosti žen na nemoci trávicí soustavy v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 35 Standardizované míry úmrtnosti mužů na vnější příčiny v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF
Tab. 36 Standardizované míry úmrtnosti žen na vnější příčiny v zemích EU28 v letech 2006–2014 (na 100 000 obyvatel) Excel PDF

Zveřejněno dne: 12.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.