Jaká je naděje dožití obyvatel Kraje Vysočina?

 

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) - udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2017 a 2018 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2018 pravděpodobně dožije věku 76,91 let, což je třetí nejvyšší hodnota za Prahou a Královéhradeckým krajem. Žena narozená v roce 2018 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 82,96 let - mezi kraji je to  nejvyšší věk v celé České republice (před Prahou a Jihomoravským krajem).

Střední délka života se postupně zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 4 roky a 3 měsíce a u žen o 3 roky a 6 měsíců (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 4 roky a 1 měsíc, resp. 3 roky a 5 měsíců).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2018 dovršil 65 let, se pravděpodobně dožije dalších 16 let a šest měsíců, pětašedesátiletá žena již více než dvacet let a čtyři měsíce. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých zaznamenáno prodloužení naděje dožití o dva roky a pět měsíců u mužů a o dva roky a osm měsíců u žen.

Naděje dožití v daném věku

Naděje dožití (střední délky života) při narození v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délky života) ve věku 65 let v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délka života) mužů při narození - průměr let 2017 a 2018

Naděje dožití (střední délka života) žen při narození  - průměr let 2017 a 2018

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081