Porodnost a plodnost - 2011–2021

 
Kód: 130118-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Magdaléna Baštecká
E-mail: magdalena.bastecka@czso.cz

Všechna data publikace (8 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení (5 MB) PDF
1. Úvod a metodologie PDF
2. Počet a struktura narozených PDF
3. Ukazatele plodnosti PDF
4. Ukazatele kohortní plodnosti PDF
5. Regionální porovnání PDF
6. Mezinárodní porovnání PDF
7. Závěr PDF

Tabulky
Tab. 1 Živě narození podle státního občanství dítěte, 2011–2021 Excel PDF
Tab. 2 Živě narození podle státu narození matky, 2012–2021 Excel PDF
Tab. 3 Živě narození podle státu narození otce, 2012–2021 Excel PDF
Tab. 4 Míry plodnosti podle jednotek věku (na 1 000 žen), 2011–2021 Excel PDF
Tab. 5 Míry plodnosti svobodných žen podle věku (na 1 000 svobodných žen), 2011–2021 Excel PDF
Tab. 6 Míry plodnosti vdaných žen podle věku (na 1 000 vdaných žen), 2011–2021 Excel PDF
Tab. 7 Míry plodnosti podle pořadí narozených a věku žen (na 1 000 žen), 2011–2021 Excel PDF
Tab. 8 Porody podle četnosti, 2011–2021 Excel PDF
Tab. 9 Živě narození podle vzdělání otce, 2011–2021
Data v této tabulce byla opravena dne 27.02.2023
Excel PDF
Tab. 10 Okresní charakteristiky plodnosti, 2011 a 2021 Excel PDF
Tab. 11 Úhrnná plodnost v mezinárodním srovnání, 2011–2020 Excel PDF
Tab. 12 Průměrný věk matky při porodu v mezinárodním srovnání, 2011–2020 Excel PDF
Tab. 13 Podíl živě narozených mimo manželství v mezinárodním srovnání (%), 2011–2020 Excel PDF
Mapa 1 Územní struktura k 1. 1. 2021 PNG
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.