Jaká je délka lidského života v kraji?

 

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) - udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2014 a 2015 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2015 pravděpodobně dožije věku 76,66 let, což je druhá nejvyšší hodnota za Prahou. Žena narozená v roce 2015 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 82,25 let a mezi kraji je to také druhý nejvyšší věk s nevelkým odstupem za Prahou.

Střední délka života se postupně zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 3,90 roku a u žen o 3,02 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 3,79 resp. 2,94 roku).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2015 dovršil 65 let, se pravděpodobně dožije dalších 16 let a šesti měsíců, pětašedesátiletá žena téměř dvaceti let. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 se naděje dožití prodloužila u pětašedesátiletých o dva a čtvrt roku u mužů a o 2,2 roku u žen.

Naděje dožití v daném věku

 

Naděje dožití (střední délky života) při narození v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délky života) ve věku 65 let v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délka života) mužů při narození - průměr let 2014 a 2015

Naděje dožití (střední délka života) žen při narození - průměr let 2014 a 2015

 

Více informací naleznete v publikaci Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2014 - 2015

 

  • Naděje dožití v daném věku (průměr let 2014 a 2015) - kraj, ČR