Počet obyvatel kraje se v roce 2015 dále snížil

 

Ke konci prosince 2015 žilo v Kraji Vysočina 509 475 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 420 osob méně (v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší úbytek). Celkový pokles počtu obyvatel byl způsoben negativním saldem migrace, které ani zdaleka nemohl vyvážit nevelký přírůstek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 3 285 osob, vystěhovalých bylo 3 876. Živě se v kraji za dvanáct měsíců roku 2015 narodilo 5 349 dětí, z toho 42,2 % mimo manželství. Ve stejném období zemřelo 5 178 osob, přirozenou měnou tak přibylo 171 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve většině okresů kraje, výjimkou bylo Jihlavsko, kde přibylo 202 obyvatel, a Pelhřimovsko, které přirozenou měnou přišlo o 129 osob a stejný počet obyvatel získalo stěhováním. Nejvíce obyvatel ubylo na Havlíčkobrodsku (236). Stěhováním se počet obyvatel nejvíce snížil v okrese Třebíč (-312), kladné migrační saldo bylo zjištěno pouze ve výše zmíněném  pelhřimovském okrese.

V průběhu čtyř čtvrtletí 2015 se v Kraji Vysočina živě narodilo 5 349 dětí, což bylo o 15 více než v předchozím roce. V lednu až prosinci 2015 na Vysočině zemřelo 5 178 osob, oproti dvanácti měsícům roku 2014 to představuje nárůst o 298 osob. Počet narozených osob převýšil počet narozených ve většině okresů kraje, nejvíce v jihlavském (+ 233 narozených). Přirozenou měnou se nejvíce snížila populace Pelhřimovska (o 129 obyvatel).

Nárůst počtu obyvatel byl v lednu až prosinci 2015 zaznamenán pouze v šesti krajích, a to Hlavním městě Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém a Jihomoravském. Počet obyvatel České republiky se zvýšil o 15 568 osob, přírůstek se však koncentroval z velké většiny jen do Středočeského kraje a Prahy.

V lednu až prosinci 2015 bylo v Kraji Vysočina uzavřeno 2 333 sňatků (o 145 více než ve čtyřech čtvrtletích 2014), ve stejném období bylo 1 049 manželství rozvedeno (o 58 méně než ve stejném období roku 2014). Nejvíce sňatků uzavřeli snoubenci v okrese Jihlava (547), kde bylo ale také nejvíce rozvodů (261).

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2015

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. až 4.  čtvrtletí 2015

 

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 12.

 

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Více informací v publikaci: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2015

  • Počet a pohyb obyvatel v kraji a v okresech v 1.-4. čtvrtletí 2015