Jaká je délka lidského života na Vysočině?

 

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) - udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2016 a 2017 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2017 pravděpodobně dožije věku 77,00 let, což je třetí nejvyšší hodnota za Prahou a Královéhradeckým krajem. Žena narozená v roce 2017 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 82,75 let - mezi kraji je to společně s Prahou nejvyšší věk v celé České republice.

Střední délka života se postupně zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 4 roky a 3 měsíce a u žen o 3 roky a 6 měsíců (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 4 roky resp. 3 roky a 4 měsíce).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2017 dovršil 65 let se pravděpodobně dožije dalších 16 let a sedm měsíců, pětašedesátiletá žena již více než dvacet let. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých zaznamenáno prodloužení naděje dožití o dva roky a pět měsíců u mužů a o dva roky a osm měsíců u žen.

Naděje dožití v daném věku

 

Naděje dožití (střední délky života) při narození v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délky života) ve věku 65 let v Kraji Vysočina

Naděje dožití (střední délka života) mužů při narození - průměr let 2016 a 2017

Naděje dožití (střední délka života) žen při narození - průměr let 2016 a 2017

Poznámka: V případě úmrtnostních tabulek za rok 2017 a roky 2016-2017 došlo ke změně metodiky konstrukce. Podle původní metodiky činila naděje dožití při narození v Kraji Vysočina u mužů 77,23 let (o 0,23 roku více než u nové metodiky) a u žen 83,05 let (o 0,30 roku více než při použití nové metodiky).

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
tel.: 567 109 081