Mzdy, náklady práce 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
24 127 24 720 25 046 25 766 26 627
poznámka: údaj za rok 2015 je předběžný