Mzdy, náklady práce 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
29 954 32 725 35 608 36 922 38 176
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2021 je předběžný

Analýzy, komentáře