Mzdy, náklady práce 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
25 756 26 627 27 855 29 954 32 492
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2018 je předběžný

Analýzy, komentáře