Mzdy, náklady práce 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
34 328 35 464 37 123 39 181 42 181
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaje za rok 2021 a 2022 jsou předběžné

Analýzy, komentáře