Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 7 963,5 8 264,2 7 081,2 6 764,4 6 958,4
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 8 036,2 8 251,2 8 077,5 8 575,5 8 185,4
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 951,4 1 990,7 2 100,3 2 341,8 2 054,8
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
11 103,0 11 178,2 11 736,3 12 681,6 11 081,6
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
12 022,5 11 406,1 12 133,2 13 646,6 10 964,1

Data

Grafy, kartogramy

Metodika