Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2022

 

5. 9. 2022

Ve 2. čtvrtletí 2022 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 41 825 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 095 Kč (o 5,3 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

 

Ve 2. čtvrtletí 2022 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 41 825 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 095 Kč více (o 5,3 %).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2022
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2022

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 399 Kč a o 0,9 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal 2. nejvyšší absolutní přírůstek (2 095 Kč) a 3. nejvyšší relativní přírůstek (o 5,3 %) mezi kraji. Nejvíce narostla průměrná mzda v absolutním i relativním vyjádření v hl. m. Praze (o 2 663 Kč, resp. 5,7 %), nejméně naopak v kraji Ústeckém (o 592 Kč, resp. 1,6 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2022 o 1 739 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (40 086 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (49 221 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (34 725 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2022*)
(předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2022

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-22: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy – 2. čtvrtletí 2022
bude zveřejněna v Katalogu produktů dne 7. 9. 2022

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý texty v pfd
  •   Tabulka