Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - leden 2024

 
Kód: 110025-24
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Ptáčníková
E-mail: irena.ptacnikova@czso.cz

Proti vydání z července 2023 byly aktualizovány tabulky:
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18

 

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodický úvod
Word PDF

Přehled tabulek
Tab. 1 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (přepočtené počty)
2005–2022 Excel PDF
Tab. 2 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů - z ročního zjišťování (přepočtené počty)
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012
Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
2020 Excel PDF
2021 Excel PDF
2022 Excel PDF
Tab. 3 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2005–2022 Excel PDF
Tab. 4 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů - z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
2009
Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
2020 Excel PDF
2021 Excel PDF
2022 Excel PDF
Tab. 5 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – ze čtvrtletního zjišťování (přepočtené počty)
2000–2002 Excel PDF
2003–2005 Excel PDF
2006–2008 Excel PDF
2009–2011 Excel PDF
2012–2014 Excel PDF
2015–2017 Excel PDF
2018–2020 Excel PDF
2021–2022 Excel PDF
Tab. 6 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – kumulace ze čtvrtletních zjišťování (přepočtené počty)
2000–2022 Excel PDF
Tab. 7 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (v Kč, na přepočtené počty)
2005–2022 Excel PDF
Tab. 8 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů – z ročního zjišťování (v Kč, na přepočtené počty)
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
2020 Excel PDF
2021 Excel PDF
2022 Excel PDF
Tab. 9 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (v Kč, na fyzické osoby)
2005–2022 Excel PDF
Tab. 10 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů – z ročního zjišťování (v Kč, na fyzické osoby)
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
2020 Excel PDF
2021 Excel PDF
2022 Excel PDF
Tab. 11 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – ze čtvrtletního zjišťování
(v Kč, na přepočtené počty)
2000–2002 Excel PDF
2003–2005 Excel PDF
2006–2008 Excel PDF
2009–2011 Excel PDF
2012–2014 Excel PDF
2015–2017 Excel PDF
2018–2020 Excel PDF
2021–2022 Excel PDF
Tab. 12 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – kumulace ze čtvrtletních zjišťování
(v Kč, na přepočtené počty)
2000–2022 Excel PDF
Tab. 13 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd
2019–2022 Excel PDF
Tab. 14 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ-ISCO, věku a pohlaví zaměstnanců
2010–2022 Excel PDF
Tab. 15 Struktura nákladů práce v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE), velikosti jednotky a kraje (v Kč, na přepočtené počty)
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
2018 Excel PDF
2019 Excel PDF
2020 Excel PDF
2021 Excel PDF
2022 Excel PDF
Tab. 16 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví
2005–2007 Excel PDF
2008–2010 Excel PDF
2011–2013 Excel PDF
2014–2016 Excel PDF
2017–2019 Excel PDF
2020–2022 Excel PDF
2023 Excel PDF
Tab. 17 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce, podíl nezaměstnaných osob, pracovní místa v evidenci úřadu práce podle NUTS 3
2005–2007 Excel PDF
2008–2010 Excel PDF
2011–2013 Excel PDF
2014–2016 Excel PDF
2017–2019 Excel PDF
2020–2022 Excel PDF
2023 Excel PDF
Tab. 18 Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – čtvrtletní údaje
2008–2011 Excel PDF
2012–2015 Excel PDF
2016–2019 Excel PDF
2020–2023 Excel PDF

Historická část
Tab. 31 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (přepočtené počty)
1998–2008 Excel PDF
Tab. 32 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
1998–2008 Excel PDF
Tab. 33 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a krajů – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 34 Průměrný počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a sfér (fyzické osoby)
1955–1992 Excel PDF
Tab. 35 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) a sfér (fyzické osoby)
1993–2008 Excel PDF
Tab. 36 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (v Kč, na přepočtené počty)
1998–2008 Excel PDF
Tab. 37 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (v Kč, na fyzické osoby)
1998–2008 Excel PDF
Tab. 38 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a krajů – z ročního zjišťování (v Kč, na fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 39 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a sfér (v Kčs, na fyzické osoby)
1955–1992 Excel PDF
Tab. 40 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) a sfér
(v Kč, na fyzické osoby)
1993–2008 Excel PDF
Tab. 41 Počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství v pásmech hrubých měsíčních mezd
1959–1981 Excel PDF
1985–1994 Excel PDF
1995–1996 Excel PDF
Tab. 42 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd
1996–2001 Excel PDF
2002–2010 Excel PDF
2010–2020 Excel PDF
Tab. 43 Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců
1996–2001 Excel PDF
Tab. 44 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců
2002–2010 Excel PDF
Tab. 45 Struktura nákladů práce v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ), typu hospodaření, velikosti jednotky a kraje
(v Kč, na přepočtené počty)
1993 Excel PDF
1994 Excel PDF
1995 Excel PDF
1996 Excel PDF
1997 Excel PDF
1998 Excel PDF
1999 Excel PDF
Tab. 46 Struktura nákladů práce v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ), typu hospodaření, velikosti jednotky a kraje (v Kč, na přepočtené počty)
2000 Excel PDF
2001 Excel PDF
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 47 Počet uchazečů o zaměstnání a míra registrované nezaměstnanosti podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
1990–1992 Excel PDF
1993–1995 Excel PDF
1996–1998 Excel PDF
1999–2001 Excel PDF
2002–2004 Excel PDF
2005–2007 Excel PDF
2008–2010 Excel PDF
2011–2012 Excel PDF
Tab. 48 Počet uchazečů o zaměstnání, míra registrované nezaměstnanosti, volná pracovní místa podle NUTS 3
1995–1996 Excel PDF
1997–1999 Excel PDF
2000–2001 Excel PDF
2002–2003 Excel PDF
2004–2006 Excel PDF
2007–2009 Excel PDF
2010–2012 Excel PDF
Tab. 49 Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ)
2005–2009 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.01.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.