Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2018

 

Ve 2. čtvrtletí 2018 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 33 873 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 3 278 Kč (o 10,7 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 2. čtvrtletí 2018 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 33 873 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3 278 Kč více (o 10,7 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl oproti republikovému průměru o 763 Kč a 2,1 procentního bodu vyšší. Růst mezd proběhl ve všech krajích, přičemž Středočeský kraj zaznamenal nejvyšší relativní (o 10,7 %) i absolutní (o 3 278Kč) nárůst mezi všemi kraji. Na druhém místě stál kraj Královéhradecký s nárůstem o 2 772 Kč (o 10,2 %). Naopak nejnižší relativní nárůst zaznamenalo hlavní město Praha (o 6,9 %) a k nejnižšímu absolutnímu růstu došlo v kraji Plzeňském (o 2 094 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2018 o 2 022 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (31 851 Kč) a mezi kraji byla druhou nejvyšší po hl. m. Praze (39 688 Kč). Oba kraje jako jediné převyšovaly průměrnou republikovou mzdu. 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2018
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky
ve 2. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)*)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

 

 

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2018

Související analýza k vývoji na trhu práce v 2. čtvrtletí 2018:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-2-ctvrtleti-2018

 

Navazující datová sada:
publikace 110024-18: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2018  bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 17. 9. 2018

 

Kontakt:

Mgr. Iva Šnejdová
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
e-mail: infoservisstc@czso.cz
tel.: 274 054 175

 [1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka