Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet domácností 512 384 517 109 522 422 523 981 537 896
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
206 462 213 956 221 817 236 380 256 443
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
174 701 180 058 185 978 196 942 212 711