Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 508 129 512 384 517 109 522 422 523 981
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
198 328 206 462 213 956 221 817 236 380
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
168 460 174 701 180 058 185 978 196 942