Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet domácností 517 109 522 422 523 981 537 896 544 667
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
213 956 221 817 236 380 256 443 263 646
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
180 058 185 978 196 942 212 711 218 750