Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 505 094 508 129 512 384 517 109 522 422
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
190 510 198 328 206 462 213 956 221 817
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
162 934 168 460 174 701 180 058 185 978