Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet domácností 522 422 523 981 537 896 544 667 546 696
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
221 817 236 380 256 443 263 646 276 384
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
185 978 196 942 212 711 218 750 238 994