Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Počet domácností 523 981 537 896 544 667 546 696 553 835
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
236 380 256 443 263 646 276 384 300 178
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
196 942 212 711 218 750 238 994 260 111