Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
257 263 266 267 301
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
3 073 3 041 3 504 3 205 3 202
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
9 718,3 9 878,8 9 990,5 11 175,3 14 357,0