Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
245 257 257 263 266
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
3 072 3 102 3 073 3 041 3 504
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
6 350,1 6 677,5 9 718,3 9 878,8 9 990,5