Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
267 301 297 299 311
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
3 205 3 202 3 660 3 845 3 968
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
11 175,3 14 357,0 16 343,1 16 760,5 14 719,5