Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
263 266 267 301 297
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
3 041 3 504 3 205 3 202 3 660
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
9 878,8 9 990,5 11 175,3 14 357,0 16 343,1