Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
301 297 299 311 316
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
3 202 3 660 3 845 3 968 4 635
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
14 357,0 16 343,1 16 760,5 14 719,5 15 699,8