Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
266 267 301 297 299
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
3 504 3 205 3 202 3 660 3 845
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
9 990,5 11 175,3 14 357,0 16 343,1 16 760,5