Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
257 257 263 266 267
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
3 102 3 073 3 041 3 504 3 205
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
6 677,5 9 718,3 9 878,8 9 990,5 11 175,3