Zemědělská statistika

 

Zemědělská statistika má za cíl získat základní informace z oblasti zemědělské výroby. V posledních více než 20 letech je zemědělská statistika srovnatelná dle mezinárodních požadavků Evropské unie tak, aby šetření byla harmonizována i s její legislativou.

Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, tak prostřednictvím tazatelů, kteří výkazy vyplňují přímo s respondenty.

Zpravodajská povinnost týkající se statistických zjišťování je upravena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

I pro rok 2024 jsou pro respondenty k dispozici vyplnitelné výkazy ve formátu PDF, jakož i portál DANTE/WEB, sloužící pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k vložení dat prostřednictvím aplikace DANTE/WEB jsou zpravodajským jednotkám zasílána prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti do datových schránek nebo poštou. 

Zpravodajské jednotky jsou vybírány z Farmářského registru, který je průběžně aktualizován.


Pro rok 2024 jsou v platnosti následující šetření:
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a k 31. 12.
termín předložení: do 10. 7. 2024 a 8. 1. 2025
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 30. 6. a k 31. 12.
termín předložení: do 10. 7. 2024 a 8. 1. 2025
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
termín předložení: do 8. 1. 2025
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
termín předložení: do 1. 12. 2024
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků k 30. 6. a 31. 12.
termíny předložení: do 10. 7. 2024 a 8. 1. 2025
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení: do 12. 6. 2024
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení: do 17. 7. 2024
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení: do 16. 8. 2024
Zem V 9 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení: do 2. 10. 2024

 

Kontakty pro Středočeský kraj
Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant SILC, zemědělství
a mimořádných šetření
Bc. Zuzana Mašková

Výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.