Zemědělská statistika

 

Zemědělská statistika zabezpečuje základní informace z oblasti zemědělské výroby, posledních 19 let dochází k její srovnatelnosti dle mezinárodních požadavků Evropské unie tak, aby šetření byla harmonizována i s její legislativou.

Statistická zjišťování z oblasti rostlinné i živočišné produkce získávají informace jak formou zasílání pravidelných výkazů zemědělským subjektům, tak pomocí tazatelů, kteří výkazy přímo vyplňují s respondenty.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním má oporu v Zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, rozsah šetření je uveden v Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

Také v roce 2022 připravil ČSÚ pro sběr dat vyplnitelné PDF výkazy, v provozu je internetový portál DANTE/WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE/WEB budou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti. Přes tento portál bude probíhat sběr dat za všechna zjišťování.

Zpravodajské jednotky jsou vybírány z Farmářského registru, který je průběžně aktualizován.


Pro rok 2022 jsou v platnosti následující šetření:
Zem 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4.
termín předložení: do 8. 4. 2022
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5.
termín předložení: do 1. 6. 2022
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a k 31. 12.
termín předložení: do 8. 7. 2022 a 8. 1. 2023
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 30. 6. a k 31. 12.
termín předložení: do 8. 7. 2022 a 8. 1. 2023
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
termín předložení: do 8. 1. 2023
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
termín předložení: do 1. 12. 2022
Zem 7-02 Pololetní výkaz o prodeji rostlinných výrobků k 30. 6. a 31. 12.
termíny předložení: do 8. 7. 2022 a 8. 1. 2023
Zem V 6 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení: do 13. 6. 2022
Zem V 7 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení: do 16. 7. 2022
Zem V 8 Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení: do 16. 8. 2022
Zem V 9

Odhad sklizně zemědělských plodin
termín předložení: do 16. 9. 2022

 

Kontakty pro Středočeský kraj
Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant SILC, zemědělství
a mimořádných šetření
Bc. Zuzana Mašková

Výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.