Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
9 641 9 638 9 635 9 629 9 633
Osobní automobily (k 31. 12.) 615 988 629 390 667 586 693 799 723 551
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
1 281 1 287 1 289 1 289 1 289