Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
9 633 9 628 9 633 9 647 9 645
Osobní automobily (k 31. 12.) 723 551 753 259 779 836 800 800 809 595
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
17,9 20,1 18,6 12,0 12,4