Doprava 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
9 628 9 633 9 647 9 645 9 656
Osobní automobily (k 31. 12.) 753 259 779 836 800 800 809 595 841 924
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
20,1 18,6 12,0 12,4 15,1