Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
9 635 9 629 9 633 9 628 9 633
Osobní automobily (k 31. 12.) 667 586 693 799 723 551 753 259 779 836
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
1 289 1 289 1 289 1 288 1 287