Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
9 637 9 642 9 641 9 638 9 635
Osobní automobily (k 31. 12.) 591 186 611 662 615 988 629 390 667 586
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
1 278 1 277 1 281 1 287 1 289