Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
9 642 9 641 9 638 9 635 9 629
Osobní automobily (k 31. 12.) 611 662 615 988 629 390 667 586 693 799
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
1 277 1 281 1 287 1 289 1 289