Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2019

 

3. 9. 2019

Ve 2. čtvrtletí 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 36 153 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 500 Kč (o 7,4 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 2. čtvrtletí 2019 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 36 153 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 500 Kč více (o 7,4 %).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 210 Kč a o 0,2 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Nejvyšší relativní přírůstek zaznamenaly kraje Moravskoslezský (o 7,8 %), Královéhradecký (o 7,6 %) a Jihočeský (o 7,5 %). Středočeský kraj obsadil spolu s kraji Jihomoravským a Zlínským 4.–6. místo (nárůst shodně o 7,4 %). V absolutním vyjádření vykázal Středočeský kraj nejvyšší nárůst mezi kraji (o 2 500 Kč). Nejméně narostla průměrná mzda v relativním vyjádření v hl. m. Praze (o 6,3 %) a v absolutním vyjádření v Kraji Vysočina (o 1 891 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2019 o 2 048 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (34 105 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (42 297 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (29 691 Kč), kde jako v jediném z krajů nepřesáhla mzda hranici 30 000 Kč.

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2019*) (předběžné údaje)

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-19: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2019 bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 13. 9. 2019

 

Kontakt:

Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Tabulka
  •   Celý text v pdf