Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2018

 

Ve 4. čtvrtletí 2018 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 34 293 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 426 Kč (o 7,6 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Průměrná mzda za celý rok 2018 činila 32 492 Kč a meziročně vzrostla o 2 634 Kč (o 8,8 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad republikový průměr.

Ve 4. čtvrtletí 2018 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 34 293 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 426 Kč více (o 7,6 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl oproti republikovému průměru o 247 Kč a 0,7 procentního bodu vyšší. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýraznější relativní nárůst zaznamenal Zlínský kraj (o 8 %), naopak nejnižší kraj Karlovarský (o 5,4 %). Středočeský kraj vykázal mezi kraji druhý nejvyšší relativní (o 7,6 %) i absolutní (o 2 426 Kč) nárůst. Nejvyšší absolutní nárůst průměrné mzdy (o 2 552 Kč) zaznamenalo hl. m. Praha, zatímco k nejnižšímu absolutnímu růstu došlo v kraji Karlovarském (o 1 528 Kč).

 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí 2018 o 453 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (33 840 Kč) a mezi kraji byla druhou nejvyšší po hl. m. Praze (41 851 Kč). Oba kraje jako jediné převyšovaly průměrnou republikovou mzdu.

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České

republiky ve 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)*)

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České  republiky ve 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

Za celý rok 2018 dosáhla průměrná mzda ve Středočeském kraji výše 32 492 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 634 Kč (8,8 %). Stejně jako u výsledků za poslední čtvrtletí se v absolutních hodnotách jednalo mezi kraji o druhý nejvyšší meziroční nárůst po hl. m. Praze. Relativní nárůst byl ve Středočeském kraji nejvyšší, hodnoty 8,8 % dosáhl kraj shodně ještě s kraji Královéhradeckým a Olomouckým. Mzda v kraji byla o 607 Kč vyšší než celorepublikový průměr (31 885 Kč) a po hl. m. Praze opět druhou nejvyšší mezi kraji.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České

republiky v roce 2018 (předběžné údaje)*)

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České  republiky v roce 2018 (předběžné údaje)

Další informace:

Rychlá informace:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2018

Související analýza k vývoji na trhu práce ve 4. čtvrtletí 2018:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-4-ctvrtleti-2018

 

Navazující datová sada:

publikace 110024-18: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 4. čtvrtletí 2018 bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 19. 3. 2019

 

Kontakt:

Mgr. Iva Šnejdová

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

e-mail: infoservisstc@czso.cz

tel.: 274 054 175[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2018
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2018