Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2015

 

Ve 4. čtvrtletí 2015 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 28 135 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1 252 Kč (o 4,7 %). Mezi kraji ČR se jednalo v absolutním i relativním vyjádření o nejvyšší meziroční růst mzdy.

Průměrná mzda za celý rok 2015 činila 26 527 Kč a meziročně vzrostla o 945 Kč (o 3,7 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil v roce 2015 na druhé místo za hl. m. Prahu a těsně nad republikový průměr. 

Ve 4. čtvrtletí 2015 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 28 135 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 252 Kč více (o 4,7 %). 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 206 Kč a o 0,8 procentního bodu a zároveň byl v absolutním i relativním vyjádření nejvyšší mezi kraji ČR. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejnižší byl v Olomouckém kraji (3,1 %). 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí 2015 o 17 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (28 152 Kč), ale mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala už jen mzda v hl. m. Praze (35 385 Kč). 

 

Za celý rok 2015 dosáhla průměrná mzda ve Středočeském kraji výše 26 527 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 945 Kč (3,7 %). Výše mzdy byla o 60 Kč vyšší než celorepublikový průměr a po hl. m. Praze (33 852 Kč) byla mezi kraji ČR opět druhou nejvyšší. 

 

 

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2015

Související analýza: Vývoj na trhu práce ve 4. čtvrtletí 2015:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-4-ctvrtleti-2015

Navazující výstupy:
publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2015 (kód publikace: 110024-15);
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 24. 3. 2016

 [1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2015
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2015