Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2016

 

Ve 2. čtvrtletí 2016 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 28 042 Kč
a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1 037 Kč (o 3,8 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.
 

 

Ve 2. čtvrtletí 2016 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 28 042 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 037 Kč více (o 3,8 %). 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl zaznamenán přibližně na stejné úrovni jako v celé ČR; oproti republikovému průměru byl vyšší jen o 18 Kč a o 0,1 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýrazněji v Ústeckém a Kraji Vysočina (oba po 4,6 %). U poloviny krajů včetně Středočeského převýšil meziroční nárůst hodnotu 1 tisíce Kč. 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2016 o 745 Kč vyšší než průměrná mzda v  celé České republice (27 297 Kč) a mezi kraji byla druhou nejvyšší po hl. m. Praze (34 939). Oba kraje jako jediné převyšovaly průměrnou republikovou mzdu.

 

 

 

 

Další informace:

 

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2016

 

Související analýza k vývoji na trhu práce v 2. čtvrtletí 2016:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-2-ctvrtleti-2016

 

 

Navazující výstupy:
publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2016 (kód publikace: 110024-16);
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 23. 9. 2016[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka