Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2017

 

Ve 2. čtvrtletí 2017 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 30 668 Kč
a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 537 Kč (o 9,0 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

 

Ve 2. čtvrtletí 2017 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 30 668 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 537 Kč více (o 9,0 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl oproti republikovému průměru o 463 Kč a 1,4 procentního bodu vyšší. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýraznější relativní nárůst zaznamenaly kraje Karlovarský (o 9,7 %), Plzeňský (o 9,3 %) a Středočeský (o 9,0 %). Naopak nejnižší relativní nárůst zaznamenalo hlavní město Praha (o 5,9 %). Středočeský kraj vykázal nejvyšší absolutní nárůst průměrné mzdy mezi kraji (o 2 537 Kč), naopak k nejnižšímu absolutnímu růstu došlo v krajích Moravskoslezském (o 1 712 Kč) a Zlínském (1 787 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2017 o 1 322 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (29 346 Kč) a mezi kraji byla druhou nejvyšší po hl. m. Praze (37 046 Kč). Oba kraje jako jediné převyšovaly průměrnou republikovou mzdu.

 

 

Další informace:

Rychlá informace:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2017

Související analýza k vývoji na trhu práce v 2. čtvrtletí 2017:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-2-ctvrtleti-2017

 

Navazující datová sada:

publikace 110024-17: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 2. čtvrtletí 2017 bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 25. 9. 2017[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.
 

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2017