Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2014

 

V 1. čtvrtletí 2014 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 24 412 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 849 Kč, což představovalo meziroční nárůst o 3,6 %. Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za Hl. m. Prahu.


V 1. čtvrtletí 2014 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda1 (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 24 412 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 849 Kč více (o 3,6 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl oproti republikovému průměru o 56 Kč a o 0,3 procentního bodu vyšší. Meziroční zvýšení mzdy nastalo ve všech krajích, nejvýrazněji proběhlo ve Zlínském kraji (4,3 %).

Jak uvádí analýza Vývoj na trhu práce v 1. čtvrtletí 2014, je nominální nárůst průměrné mzdy v meziročním srovnání ovlivněn nízkou srovnávací základnou předchozího roku, kdy byla část odměn vyplacena místo v prvním čtvrtletí 2013 již v závěru roku 2012 z důvodů změn v daňové legislativě.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2014 sice o 394 Kč (o 1,6 %) nižší než průměrná mzda v celé České republice (24 806 Kč), zároveň však byla po Hl. m. Praze (32 948 Kč) druhou nejvyšší ze všech krajů.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2014


Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst/pokles v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2014


Další informace:

Rychlá informace:
http://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2014-i0wjdfa0il

Komentář: Vývoj na trhu práce v 1. čtvrtletí 2014:
http://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2014-aii1p7b0e0

Archiv rychlých informací (včetně komentářů):
http://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu


Navazující výstupy:
publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 1. čtvrtletí 2014 (kód publikace- 110024-14);
bude zveřejněna na http://www.czso.cz/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-ctvrtleti-2014-a65licc04i dne 15. 7. 2014


______________________________________________________
1Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.
Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

  • mzdy_2014_q1.pdf
  • mzdy_2014_q1.xlsx