Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Výběrové šetření o cestovním ruchu (VŠCR) je součástí výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Jsou zde zařazeny domácnosti bydlící v náhodně vybraných bytech. Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. Každý byt zůstává v souboru po dobu čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí. Šetření probíhá v domácnostech v období od 8. 1. 2024 do 14. 1. 2025.

Cílem šetření o cestovním ruchu (VŠCR), je sběr dat v oblasti turistiky, obsahem jsou ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Údaje jsou zjišťovány u všech členů domácnosti, tzn. u všech osob obvykle bydlících v ČR bez podmínky trvalého pobytu, a to od tzv. druhých návštěv (v rámci šetření VŠPS). Zjišťují se soukromé jednodenní i vícedenní cesty, služební jednodenní i vícedenní cesty za stanovené období pro dotazování, dále i délka, četnost a náklady cest. V roce 2024 je při šetření o cestovním ruchu kladen v dotazníku značný důraz na zjištění veškerých nákladů cest v ČR i zahraničí (tzv. podrobné náklady), v konkrétních případech je důležité alespoň získání údajů o nákladech na cesty celkově.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a získané údaje slouží výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.


Kontakty pro Středočeský kraj

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant VŠPS
a VŠCR
Bc. Olga Kaprálková