Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2017

 

Ve 4. čtvrtletí 2017 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 31 951 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 448 Kč (o 8,3 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Průměrná mzda za celý rok 2017 činila 29 917 Kč a meziročně vzrostla o 2 152 Kč (o 7,8 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a těsně nad republikový průměr.

Ve 4. čtvrtletí 2017 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 31 951 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 448 Kč více (o 8,3 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl oproti republikovému průměru o 111 Kč a 0,3 procentního bodů vyšší. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýraznější relativní nárůst zaznamenal Karlovarský kraj (o 9,3 %), naopak nejnižší hlavní město Praha (o 6,6 %). Středočeský kraj vykázal mezi kraji nejvyšší absolutní nárůst průměrné mzdy (o 2 448 Kč), k nejnižšímu absolutnímu růstu došlo v krajích Olomouckém (o 2 126 Kč) a Jihočeském (o 2 138 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí 2017 o 305 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (31 646 Kč) a mezi kraji byla druhou nejvyšší po hl. m. Praze (39 173 Kč). Oba kraje jako jediné převyšovaly průměrnou republikovou mzdu.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České
republiky ve 4. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)*)

 

Za celý rok 2017 dosáhla průměrná mzda ve Středočeském kraji výše 29 917 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 152 Kč (7,8 %). Stejně jako u výsledků za poslední čtvrtletí se v absolutních hodnotách jednalo mezi kraji o nejvyšší a v relativním vyjádření o třetí nejvyšší meziroční nárůst. Mzda v kraji byla o 413 Kč vyšší než celorepublikový průměr (29 504 Kč) a po hl. m. Praze opět druhou nejvyšší mezi kraji.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České
republiky v roce 2017 (předběžné údaje)*)

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2017

Související analýza k vývoji na trhu práce ve 4. čtvrtletí 2017:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-4-ctvrtleti-2017

 

Navazující datová sada:
publikace 110024-18: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 4. čtvrtletí 2017
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 26. 3. 2018.[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2017
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017