Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
127 155 118 560 118 560 118 648 119 835
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 926 270 2 160 374 3 352 746 4 774 039 4 423 784
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,57 1,70 1,41 1,24
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
47 947 49 328 50 289 51 489 51 705