Životní prostředí 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Chráněná území
 - rozloha (ha)
118 648 119 835 119 835 119 835 119 903
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
4 774 039 4 423 784 2 882 455 3 830 979
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,24 0,82 0,74
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
51 489 51 705 52 571 53 167