Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
93 193 95 252 126 376 127 155 118 560
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 485 117 3 354 317 4 012 756 1 926 270 2 160 374
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,92 1,81 1,79 1,58
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
371,8 354,7 374,3 396,9 399,4
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
50 113 48 218 47 960 47 947 49 328