Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
118 560 118 648 119 835 119 835 119 835
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 352 746 4 774 039 4 423 784 2 882 455
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,41 1,24 0,82
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
50 289 51 489 51 705 52 571 53 167