Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
92 730 93 020 93 193 95 252 126 376
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
2 501 839 3 582 086 3 485 117 3 354 317 4 012 756
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,98 1,95 1,92 1,81
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
516,5 375,3 371,8 354,7 374,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
52 925 51 067 50 113 48 218 47 960