Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
93 020 93 193 95 252 126 376 127 155
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 582 086 3 485 117 3 354 317 4 012 756 1 926 270
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,95 1,92 1,81 1,79
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
375,3 371,8 354,7 374,3 396,9
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
51 067 50 113 48 218 47 960 47 947