Životní prostředí 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Chráněná území
 - rozloha (ha)
126 376 127 155 118 560 118 560 118 648
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
4 012 756 1 926 270 2 160 374 3 352 746 4 774 039
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,79 1,58 1,70 1,39
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
47 960 47 947 49 328 50 289 51 489