Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 49 663 49 771 50 315 50 797 51 347
Žáci v základních školách 115 005 120 393 125 416 129 519 133 141
Žáci ve středních školách 40 067 39 885 39 468 39 506 39 706
Studenti vysokých škol1) 32 921 31 470 30 622 29 629 29 680
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji