Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 50 315 50 797 51 347 51 197 51 834
Žáci v základních školách 138 970 129 519 133 141 136 710 138 970
Žáci ve středních školách 39 468 39 506 39 706 40 588 42 592
Studenti vysokých škol1) 30 620 29 596 29 677 31 265 32 463
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji