Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 46 815 48 455 49 663 49 771 50 315
Žáci v základních školách 104 329 109 650 115 005 120 393 125 416
Žáci ve středních školách 41 866 41 138 40 067 39 885 39 468
Studenti vysokých škol1) 36 612 34 884 32 917 31 465 30 639
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji