Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 49 771 50 315 50 797 51 347 51 197
Žáci v základních školách 120 393 125 416 129 519 133 141 136 710
Žáci ve středních školách 39 885 39 468 39 506 39 706 40 588
Studenti vysokých škol1) 31 468 30 617 29 588 29 669 31 304
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji