Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 44 430 46 815 48 455 49 663 49 771
Žáci v základních školách 100 349 104 329 109 650 115 005 120 393
Žáci ve středních školách 43 145 41 866 41 138 40 067 39 885
Studenti vysokých škol1) 37 685 36 611 34 887 32 919 31 488
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji