Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 48 455 49 663 49 771 50 315 50 797
Žáci v základních školách 109 650 115 005 120 393 125 416 129 519
Žáci ve středních školách 41 138 40 067 39 885 39 468 39 506
Studenti vysokých škol1) 34 885 32 920 31 468 30 625 29 654
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji