Vzdělávání 

 
  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 44 430 46 815 48 455 49 663 49 771
Žáci v základních školách 100 349 104 329 109 650 115 005 120 393
Žáci ve středních školách 43 145 41 866 41 138 40 067 39 885
Studenti vysokých škol 3 529 3 477 3 133 3 005