Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
25 561 22 352 25 740 29 086 38 294
Vydaná stavební povolení 15 878 16 170 16 382 16 471 18 337
Zahájené byty 4 706 5 547 6 514 6 284 6 489
Dokončené byty 4 872 4 860 5 449 7 244 7 030