Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
20 142 21 548 25 561 22 352
Vydaná stavební povolení 15 375 15 098 15 878 16 170 16 382
Zahájené byty 3 831 4 239 4 706 5 547 6 514
Dokončené byty 5 295 4 226 4 872 4 860 5 449