Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
23 109 20 142 21 548 25 561 22 352
Vydaná stavební povolení 18 168 15 375 15 098 15 878 16 170
Zahájené byty 4 914 3 831 4 239 4 706 5 547
Dokončené byty 5 900 5 295 4 226 4 872 4 860