Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
21 548 25 561 22 352 25 740 28 912
Vydaná stavební povolení 15 098 15 878 16 170 16 382 16 471
Zahájené byty 4 239 4 706 5 547 6 514 6 284
Dokončené byty 4 226 4 872 4 860 5 449 7 246