Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
22 352 25 740 29 086 38 294 35 485
Vydaná stavební povolení 16 170 16 382 16 471 18 337 17 589
Zahájené byty 5 547 6 514 6 284 6 489 5 823
Dokončené byty 4 860 5 449 7 244 7 030 6 836