Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
38 294 35 485 39 288 50 430
Vydaná stavební povolení 18 337 17 589 17 857 16 603 14 011
Zahájené byty 6 489 5 823 8 079 7 551 6 045
Dokončené byty 7 030 6 836 6 376 7 889 6 638