Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
29 086 38 294 35 485 39 288
Vydaná stavební povolení 16 471 18 337 17 589 17 857 16 603
Zahájené byty 6 284 6 489 5 823 8 079 7 551
Dokončené byty 7 244 7 030 6 836 6 376 7 889