HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
106,0 105,4 107,1 102,4 105,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
517 227 550 797 591 170 613 373 667 367
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
391 625 413 124 439 282 450 679 484 475