HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
106,5 99,2 98,3 104,1 106,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
441 035 449 502 452 331 493 325 527 868
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
346 428 349 550 348 696 376 832 399 682