HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
105,4 107,1 102,4 108,3 92,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
550 797 591 170 613 373 686 661 662 658
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
413 124 439 282 450 679 498 482 475 908