HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,3 104,1 103,8 106,2 107,7
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
452 331 493 325 518 922 557 770 599 821
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
348 696 376 832 392 908 418 354 445 710