HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
104,1 103,8 106,2 107,7 101,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
493 325 518 922 557 770 599 821 617 153
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
376 832 392 908 418 354 445 710 453 456