HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,2 98,3 104,1 103,8 105,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
449 502 452 331 493 325 518 922 552 470
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
349 550 348 696 376 832 392 908 414 379