Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností EU-SILC ve Středočeském kraji

 

Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC)

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2023 (EU SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11 360 domácností, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Součástí šetření pro tento rok je také modul 2023. Modulové otázky jsou letos rozděleny do čtyř témat. Prvním z nich je kvalita bydlení, druhé téma se týká trhu práce a okrajově i vzdělání, třetí blok otázek je věnován mezigeneračnímu srovnání a čtvrté téma se dotýká potíží s bydlením.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2022. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a je to oboustranně potištěná polykarbonátová karta, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Ve Středočeském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 1 336 domácností – 540 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 796 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

S případnými dotazy, včetně ověření oprávnění tazatele, se prosím obracejte na Krajskou správu ČSÚ pro Středočeský kraj, a to na níže uvedené kontakty.

Kontakty pro Středočeský kraj
Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant SILC, zemědělství
a mimořádných šetření
Bc. Zuzana Mašková

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj

tel.: 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

Výsledky předchozích šetření najdete na stránkách ČSÚ:

Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností publikace

Propagační materiály EU-SILC