Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností EU-SILC ve Středočeském kraji

 

Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC)

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2024 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2024 (EU SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11,5 tis. domácnostech, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Součástí šetření pro tento rok je také modul 2024. V letošním roce je velká část modulových otázek věnována dětem a jsou rozděleny do tří samostatných témat. První z nich je zdraví dětí do 15 let a jejich zdravotní péče. Dalším jsou materiální a sociální podmínky dětí do 15 let žijících ve vybrané domácnosti a třetím je péče o mladší děti do 12 let věku. Druhá obsáhlejší část modulu se pak týká dospělých osob a zahrnuje čtyři další témata, kterým jsou profesionální domácí péče o dospělé, využívání veřejné hromadné dopravy, možnost čerpání sociálních dávek a diskriminace osob.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2024. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a je to oboustranně potištěná polykarbonátová karta, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ. Totožnost tazatele je navíc možné ověřit přímo na webové aplikaci ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Ve Středočeském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 1 348 domácností – 540 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 808 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

S případnými dotazy, včetně ověření oprávnění tazatele, se prosím obracejte na Krajskou správu ČSÚ pro Středočeský kraj, a to na níže uvedené kontakty.

Kontakty pro Středočeský kraj
Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant SILC, zemědělství
a mimořádných šetření
Bc. Zuzana Mašková

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj

tel.: 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

Výsledky předchozích šetření najdete na stránkách ČSÚ:

Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností publikace

Propagační materiály EU-SILC