Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 2 793 2 868 2 443 2 322 2 186
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 272 113 1 215 789 1 253 285 1 244 609 1 355 181
- listnaté 216 230 230 286 202 232 181 861 172 065