Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 2 868 2 443 2 322 2 186 1 983
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 215 789 1 253 285 1 244 609 1 355 181 1 649 935
- listnaté 230 286 202 232 181 861 172 065 138 637