Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 2 768 2 793 2 868 2 443 2 322
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 319 51 1 272 113 1 215 789 1 253 285 1 244 609
- listnaté 196 524 216 230 230 286 202 232 181 861