Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 3 054 2 768 2 793 2 868 2 443
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 426 369 1 319 51 1 272 113 1 215 789 1 253 285
- listnaté 203 793 196 524 216 230 230 286 202 232