Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 4 209 4 343 4 312 4 469 4 360
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
130 747 130 254 153 159 162 961 172 483
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,637 3,746 4,094 4,215 4,339