Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 4 312 4 469 4 360 4 279
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
153 159 162 961 172 483 189 182 196 150
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,094 4,215 4,339 4,573 4,802