Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 3 985 4 101 4 209 4 343 4 312
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
125 359 118 988 130 747 130 254 153 159
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,749 3,544 3,637 3,746 4,094