Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 4 276 4 491 4 429 4 581 4 557
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
189 182 196 150 240 307 294 536 371 273
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
4,573 4,802 5,453 5,674 5,364