Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 4 469 4 360 4 279 4 492 4 431
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
162 961 172 483 189 182 196 150 240 307
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,215 4,339 4,573 4,802 5,453