Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 4 343 4 312 4 469 4 360 4 279
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
130 254 153 159 162 961 172 483 189 182
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,746 4,094 4,215 4,339 4,573