Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 4 101 4 209 4 343 4 312 4 469
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
118 988 130 747 130 254 153 159 162 961
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,544 3,637 3,746 4,094 4,215