Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 4 360 4 279 4 492 4 431
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
172 483 189 182 196 150 240 307 294 536
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,339 4,573 4,802 5,453 5,674