Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
814 805 668 669 682
Lůžka celkem (k 31. 12.) 40 311 40 144 34 900 34 812 35 303
Hosté 853 204 820 141 799 530 907 567 939 041
Přenocování 2 114 840 2 066 099 1 966 171 2 214 386 2 297 925