Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
669 682 667 706 688
Lůžka celkem (k 31. 12.) 34 812 35 303 34 694 36 050 35 100
Hosté 907 567 939 041 1 021 352 1 122 095 1 172 951
Přenocování 2 214 386 2 297 925 2 425 079 2 642 741 2 699 378