Cestovní ruch 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
706 688 825 849
Lůžka celkem 36 050 35 100 40 674 41 015
Hosté 1 122 095 1 172 951 693 980 781 785 1 168 695
Přenocování 2 642 741 2 699 378 1 822 817 2 028 714 2 792 694
Pozn.: V roce 2022 jsou předběžné údaje.