Cestovní ruch 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
667 706 688 825 849
Lůžka celkem (k 31. 12.) 34 694 36 050 35 100 40 674 41 015
Hosté 1 021 352 1 122 095 1 172 951 693 980 781 785
Přenocování 2 425 079 2 642 741 2 699 378 1 822 817 2 028 714