Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
668 669 682 667 706
Lůžka celkem (k 31. 12.) 34 900 34 812 35 303 34 694 36 050
Hosté 799 530 907 567 939 041 1 021 352 1 122 095
Přenocování 1 966 171 2 214 386 2 297 925 2 425 079 2 642 741