Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
682 667 706 688 825
Lůžka celkem (k 31. 12.) 35 303 34 694 36 050 35 100 40 674
Hosté 939 041 1 021 352 1 122 095 1 172 951 693 980
Přenocování 2 297 925 2 425 079 2 642 741 2 699 378 1 822 817