Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
805 668 669 682 667
Lůžka celkem (k 31. 12.) 40 144 34 900 34 812 35 303 34 694
Hosté 820 141 799 530 907 567 939 041 1 021 352
Přenocování 2 066 099 1 966 171 2 214 386 2 297 925 2 425 079