Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2023

 

4. 9. 2023

Ve 2. čtvrtletí 2023 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 45 477 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 3 567 Kč (o 8,5 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 2. čtvrtletí 2023 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 45 477 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3 567 Kč více (o 8,5 %).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2023

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 466 Kča o 0,8 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal mezi kraji nejvyšší absolutní i relativní přírůstek (o 3 567 Kč, resp. 8,5 %). Nejméně narostla průměrná mzda v absolutním vyjádření v Karlovarském kraji (o 2 495 Kč) a v relativním vyjádření v hl. m. Praze (o 6,4 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2023 o 2 284 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (43 193 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (52 833 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (37 072 Kč).

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2023*) (předběžné údaje)

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-23: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy – 2. čtvrtletí 2023
bude zveřejněna v Katalogu produktů na /csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 7. 9. 2023

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz


[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka