Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 315 299 1 326 876 1 338 982 1 352 795 1 369 332
 muži 649 245 654 935 660 919 668 102 676 696
 ženy 666 054 671 941 678 063 684 693 692 636

Metodika

Analýzy, komentáře