Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 291 816 1 302 336 1 315 299 1 326 876 1 338 982
 muži 637 720 642 755 649 245 654 935 660 919
 ženy 654 096 659 581 666 054 671 941 678 063

Metodika

Analýzy, komentáře