Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 352 795 1 369 332 1 385 141 1 397 997 1 386 824
 muži 668 102 676 696 685 199 691 986 685 492
 ženy 684 693 692 636 699 942 706 011 701 332
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika