Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2014

 

Ve 2. čtvrtletí 2014 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 25 961 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 473 Kč (o 1,9 %). Jednalo se o třetí nejnižší nárůst mezi kraji. Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za Hl. m. Prahu a mírně nad celorepublikový průměr.


Ve 2. čtvrtletí 2014 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda1 (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 25 961 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 473 Kč více (o 1,9 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl mezi kraji třetí nejnižší a oproti republikovému průměru o 110 Kč a o 0,4 procentního bodu nižší. Růst mezd proběhl ve všech krajích jak v absolutních, tak relativních hodnotách, nejvýrazněji ve Zlínském kraji (o 797 Kč, tj. o 3,7 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2014 o 461 Kč (o 1,8 %) vyšší než průměrná mzda v celé České republice (25 500 Kč) a mezi kraji byla druhou nejvyšší. Středočeskou mzdu (a průměrnou republikovou) převyšovala už jen mzda v Hl. m. Praze (33 122 Kč).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2014

Další informace:

Rychlá informace:
http://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2014-usssm9cnqe

Komentář: Vývoj na trhu práce ve 2. čtvrtletí 2014:
http://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-2-ctvrtleti-2014-labeq2hmxa

Archiv rychlých informací (včetně komentářů):
http://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu

Navazující výstupy:
publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 2. čtvrtletí 2014 (kód publikace: 110024-14);
bude zveřejněna na /csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-ctvrtleti-2014-a65licc04i dne 25. 9. 2014_____________________________________________
1Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá. Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.


  • mzdy_2014_q2.pdf
  • mzdy_2014_q2.xlsx