Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2015

 

Ve 3. čtvrtletí 2015 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 25 919 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 970 Kč (o 3,9 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hlavní město Prahu.

Ve 3. čtvrtletí 2015 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 25 919 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 970 Kč více (o 3,9 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 26 Kč. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýrazněji v Jihočeském kraji (o 4,7 %), nejméně pak u hlavního města Prahy (o 2,9 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 3. čtvrtletí 2015 o 153 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (26 072 Kč), mezi kraji však byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala už jen mzda v hlavním městě Praze (33 167 Kč).

 

 

 

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2015

Související analýza: Vývoj na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2015:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2015

 

Navazující výstupy:

publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2015 (kód publikace: 110024-15);
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 22. 12. 2015[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  • Celý text
  • Tabulka