Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2021

 

3. 9. 2021

Ve 2. čtvrtletí 2021 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 39 832 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 3 486 Kč (o 9,6 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 2. čtvrtletí 2021 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 39 832 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3 486 Kč více (o 9,6 %).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2021
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2021

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl nižší oproti republikovému průměru o 407 Kč a o 1,7 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal 2. nejnižší absolutní i relativní přírůstek mezi kraji (3 486 Kč, resp. 9,6 %). Nejvíce narostla průměrná mzda v absolutním i relativním vyjádření v Královéhradeckém kraji (o 4 672 Kč, resp. 14,3 %), nejméně naopak v hl. m. Praze (o 3 423 Kč, resp. 8,0 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2021 o 1 557 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (38 275 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (46 163 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (33 636 Kč).

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2021*) (předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2021*) (předběžné údaje)

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-21: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy – 2. čtvrtletí 2021
bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 10. 9. 2021

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz



[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka