Struktura mezd zaměstnanců - 2022

 
Kód: 110026-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jitka Erhartová
E-mail: jitka.erhartova@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Tabulková část
A1 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd CZ‑ISCO a pohlaví Excel PDF
A2 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle velikosti jednotky a pohlaví Excel PDF
A3 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle věku a pohlaví Excel PDF
A4 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle vzdělání a pohlaví Excel PDF
A5 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle odvětví a pohlaví Excel PDF
A6 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle finanční kontroly a pohlaví Excel PDF
A7 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle kolektivní smlouvy a pohlaví Excel PDF
A8 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle doby zaměstnání a pohlaví Excel PDF
A9 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle doby zaměstnání Excel PDF
A10 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle tříd CZ-ISCO Excel PDF
A11 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle pohlaví Excel PDF
A12 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle odvětví Excel PDF
A13 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle velikosti jednotky Excel PDF
A14 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle věku Excel PDF
A15 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle vzdělání Excel PDF
A16 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ‑ISCO Excel PDF
A17 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle doby zaměstnání Excel PDF
A18 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle vzdělání Excel PDF
A19 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO Excel PDF
A20 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO - muži Excel PDF
A21 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd CZ-ISCO - ženy Excel PDF
A22 Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivých zaměstnáních Excel PDF
A23 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle věku a vzdělání Excel PDF
A24 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví a vzdělání Excel PDF
A25 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví a věku Excel PDF
A26 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle věku Excel PDF
A27 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle vzdělání Excel PDF
A28 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle vzdělání - muži Excel PDF
A29 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle vzdělání - ženy Excel PDF
A30 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle odvětví Excel PDF
A31 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách CZ‑ISCO podle velikosti jednotky Excel PDF
B1 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle pohlaví v regionech Excel PDF
B2 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech Excel PDF
B3 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd v oblastech Excel PDF
B4 Průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech podle hlavních tříd CZ-ISCO Excel PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.