Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2019

 

4. 12. 2019

 

Ve 3. čtvrtletí 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 34 058 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 428 Kč (o 7,7 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 3. čtvrtletí 2019 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 34 058 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 428 Kč více (o 7,7 %).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2019

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 265 Kč a o 0,8 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal nejvyšší relativní i absolutní přírůstek (o 7,7 % resp. 2 428 Kč). Druhý nejvyšší relativní nárůst vykázal Královéhradecký kraj (o 7,6 %), u absolutního nárůstu patřilo druhé místo hl. m. Praze (o 2 308 Kč). Nejméně narostla průměrná mzda v relativním vyjádření v hl. m. Praze (o 5,9 %) a v absolutním vyjádření v Jihočeském kraji (o 1 833 Kč).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 3. čtvrtletí 2019 o 361 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (33 697 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (41 720 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (29 941 Kč), kde jako v jediném z krajů nepřesáhla mzda hranici 30 tisíc Kč. 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 3. čtvrtletí 2019*) (předběžné údaje)

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-19: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2019 bude zveřejněna v Katalogu produktů na /csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 16. 12. 2019

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka