Kriminalita, nehody 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Registrované trestné činy 20 424 19 210 20 428 18 091 17 625
Dopravní nehody celkem 14 707 14 866 16 014 13 942 14 954
Požáry celkem 2 404 3 231 2 871 2 610 2 405