Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 19 210 20 428 18 091 17 625 19 775
Dopravní nehody celkem 14 866 16 014 13 942 14 954 15 128
Požáry celkem 3 231 2 871 2 610 2 405 2 923