Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 31 118 25 442 22 124 20 424 19 210
Dopravní nehody celkem 11 604 12 463 13 833 14 707 14 866
Požáry celkem 2 432 3 037 2 391 2 404 3 231