Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 25 442 22 124 20 424 19 210 20 428
Dopravní nehody celkem 12 463 13 833 14 707 14 866 16 014
Požáry celkem 3 037 2 391 2 404 3 231 2 871