Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 22 124 20 424 19 210 20 428 18 091
Dopravní nehody celkem 13 833 14 707 14 866 16 014 13 942
Požáry celkem 2 391 2 404 3 231 2 871 2 610