Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 37 350 31 118 25 442 22 124 20 424
Dopravní nehody celkem 11 266 11 604 12 463 13 833 14 707
Požáry celkem 2 287 2 432 3 037 2 391 2 404