Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Registrované trestné činy 35 612 37 350 31 118 25 442 22 124
Dopravní nehody celkem 10 595 11 266 11 604 12 463 13 833
Požáry celkem 2 908 2 287 2 432 3 037 2 391