Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2016

 

V 1. čtvrtletí 2016 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 26 235 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1 249 Kč (o 5,0 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu. 

 

V 1. čtvrtletí 2016 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 26 235 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 249 Kč více (o 5,0 %). 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 130 Kč a o 0,6 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích kromě hl. m. Prahy, nejvýrazněji v Karlovarském kraji o 8,1 %. Hl. m. Praha zaznamenala pokles o 0,7 %. Na rozdíl od hl. m. Prahy sice průměrná mzda ve Středočeském kraji narostla, přírůstek však byl v absolutním i relativním vyjádření nejnižší mezi všemi kraji ČR. 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2016 o 245 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (26 480 Kč), mezi kraji však byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (32 934 Kč). 

 

 

 

Další informace: 

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2016

Související analýza k vývoji na trhu práce v 1. čtvrtletí 2016:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-1-ctvrtleti-2016

 

Navazující výstupy:

publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2016 (kód publikace: 110024-16);
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 24. 6. 2016[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2016