Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2023

 

5. 3. 2024

Ve 4. čtvrtletí 2023 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 46 535 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 791 Kč (o 6,4 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Průměrná mzda za celý rok 2023 činila 43 992 Kč a meziročně vzrostla o 3 182 Kč (o 7,8 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad republikový průměr.

Ve 4. čtvrtletí 2023 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 46 535 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 791 Kč více (o 6,4 %).
 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2023
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2023

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl jen nepatrně vyšší oproti republikovému průměru, a to o 57 Kč a o 0,1 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj vykázal 4. nejvyšší absolutní přírůstek (o 2 791 Kč), ale až 8. nejvyšší relativní přírůstek (o 6,4 %). Nejvíce vzrostly mzdy v kraji Ústeckém, a to jak v relativním (o 7,5 %), tak absolutním vyjádření (3 013 Kč). Naopak nejnižší absolutní přírůstek zaznamenal Olomoucký kraj (2 405 Kč) a nejnižší relativní přírůstek hl. m. Praha (o 5,4 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí 2023 o 522 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (46 013 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (55 039 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (40 559 Kč).
 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 4. čtvrtletí 2023*) (předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 4. čtvrtletí 2023*) (předběžné údaje)


Za celý rok 2023 dosáhla průměrná mzda ve Středočeském kraji výše 43 992 Kč, ve srovnání s rokem 2022 činil přírůstek 3 182 Kč (7,8 %). V porovnání s ostatními kraji se jednalo o druhý nejvyšší absolutní a čtvrtý nejvyšší relativní přírůstek. Vyšší hodnotu absolutního přírůstku vykázalo hl. m. Praha (3 294 Kč) a v případě relativního přírůstku to byly kraje Ústecký (o 8,3 %), Jihočeský (o 7,9 %) a Zlínský (o 7,8 %). Naopak nejméně vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v absolutním vyjádření v kraji Karlovarském (o 2 555 Kč) a v relativním vyjádření v hl. m. Praze (o 6,6 %).

Mzda v kraji byla v roce 2023 o 651 Kč vyšší než republikový průměr (43 341 Kč) a po hl. m. Praze opět druhou nejvyšší mezi kraji. Naopak nejnižší hrubou průměrnou mzdu vykázal (stejně jako v případě 4. čtvrtletí) kraj Karlovarský (37 470 Kč).


Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2023
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2023

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v roce 2023*)
(předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v roce 2023*)


Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-23: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy –  4. čtvrtletí 2023
bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 11. 3. 2024

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz

 

[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2023
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2023