Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2014

 

Ve 3. čtvrtletí 2014 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 24 959 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 525 Kč (o 2,1 %). Jednalo se o vyšší růst než průměrný v republice. Hodnotou průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za Hl. m. Prahu.


Ve 3. čtvrtletí 2014 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda1 (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 24 959 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 525 Kč více (o 2,1 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 84 Kč a o 0,3 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích a Středočeský kraj se zařadil ke krajům s mírně vyšším růstem mzdy jako Královéhradecký, Jihomoravský a Kraj Vysočina. 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 3. čtvrtletí 2014 o 260 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (25 219 Kč), ale mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala už jen mzda v Hl. m. Praze (32 627 Kč). 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 3. čtvrtletí 2014


Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst/pokles v krajích  České republiky ve 3. čtvrtletí 2014

Další informace:

Rychlá informace:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2014-eckeqbgnpo

Komentář: Vývoj na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2014:
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2014-ht28puzwlk

Navazující výstupy:
publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 3. čtvrtletí 2014 (kód publikace: 110024-14);
bude zveřejněna na /csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-3-ctvrtleti-2014-y0104c639i
dne 23. 12. 2014
___________________________________________
1 Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá. Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  • mzdy_2014_q3.xlsx
  • mzdy_2014_q3.pdf