Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2022

 

7. 6. 2022

V 1. čtvrtletí 2022 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 37 582 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 403 Kč (o 6,8 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a těsně pod celorepublikový průměr.

V 1. čtvrtletí 2022 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 37 582 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 403 Kč více (o 6,8 %).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2022

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl nižší oproti republikovému průměru o 130 Kč a o 0,3 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj zaznamenal 4. nejvyšší absolutní přírůstek (2 403 Kč) a 6. nejvyšší relativní přírůstek (o 6,8 %) mezi kraji. Nejvíce narostla průměrná mzda v absolutním vyjádření v hl. m. Praze (o 3 619 Kč) a v relativním vyjádření v Karlovarském kraji (o 8,2 %), nejméně naopak v kraji Ústeckém (o 1 896 Kč, resp. 5,7 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2022 o 347 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (37 929 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (48 498 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (32 605 Kč).

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2022*)
(předběžné údaje)

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-22: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy – 1. čtvrtletí 2022
bude zveřejněna v Katalogu produktů dne 8. 6. 2022

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka