Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2016

 

Ve 3. čtvrtletí 2016 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 27 048 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1 167 Kč (o 4,5 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za Hl. m. Prahu.

Ve 3. čtvrtletí 2016 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 27 048 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 167 Kč více (o 4,5 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl zaznamenán přibližně na stejné úrovni jako v celé ČR. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvýrazněji v Ústeckém kraji, a to jak v absolutní (o 1 286 Kč) tak relativní hodnotě (o 5,4 %). Naopak nejnižšího nárůstu dosahoval Moravskoslezský kraj (o 761 Kč, tj. o 3,2 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 3. čtvrtletí 2016 o 172 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (27 220 Kč), mezi kraji však byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala už jen mzda v hlavním městě Praze (34 512 Kč).

 

 

 

 

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2016

Související analýza k vývoji na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2016:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-3-ctvrtleti-2016

 

Navazující výstupy:

publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 3. čtvrtletí 2016 (kód publikace: 110024-16);
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 27. 12. 2016[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka