Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2016

 

Ve 4. čtvrtletí 2016 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 29 489 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1 378 Kč (o 4,9 %). Mezi kraji ČR se jednalo v absolutních hodnotách o nejvyšší meziroční růst mzdy.

Průměrná mzda za celý rok 2016 činila 27 730 Kč a meziročně vzrostla o 1 225 Kč (o 4,6 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a těsně nad republikový průměr.

Ve 4. čtvrtletí 2016 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 29 489 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1 378 Kč více (o 4,9 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 200 Kč. V absolutních hodnotách se mezi kraji jednalo o nejvyšší meziroční nárůst, v relativním vyjádření o čtvrtý nejvyšší. Růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích, nejnižší byl v Moravskoslezském kraji (2,3 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí o 169 Kč vyšší než celorepublikový průměr (29 320 Kč). Průměrnou mzdu v České republice převyšovala kromě Středočeského kraje už jen mzda v hl. m. Praze (36 584 Kč).

 

Za celý rok 2016 dosáhla průměrná mzda ve Středočeském kraji výše 27 730 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 225 Kč (4,6 %). Stejně jako u výsledků za poslední čtvrtletí se v absolutních hodnotách jednalo mezi kraji o nejvyšší a v relativním vyjádření o čtvrtý nejvyšší meziroční nárůst. Mzda v kraji byla o 141 Kč vyšší než celorepublikový průměr (27 589 Kč) a po hl. m. Praze opět druhou nejvyšší mezi kraji. 

 

 

Další informace:

Rychlá informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2016

Navazující výstupy:
publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2016 (kód publikace: 110024-16);
bude zveřejněna v katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 27. 3. 2017

 [1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2016
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2016