Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2022
Počet obcí 1 514 816 1 097 1 148 1 144
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 22,5 5,9 23,5 26,5 17,3
Podíl zemědělské půdy (%) . . 61,3 61,3 60,1
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy