Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 673,0 681,1 693,7 701,7 706,5
v tom:
  zaměstnaní 652,0 666,6 680,0 692,4 692,7
  nezaměstnaní 20,9 14,5 13,7 9,3 13,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 428,2 426,9 423,4 427,4 433,8
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,1 2,1 2,0 1,3 1,9