Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Pracovní síla (tis. osob) 693,7 701,7 706,5 708,4 701,0
v tom:
  zaměstnaní 680,0 692,4 692,7 690,8 692,3
  nezaměstnaní 13,7 9,3 13,8 17,7 8,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 423,4 427,4 433,8 440,7 439,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,0 1,3 1,9 2,5 1,2