Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 672,5 673,0 681,1 693,7 701,7
v tom:
  zaměstnaní 649,2 652,0 666,6 680,0 692,4
  nezaměstnaní 23,2 20,9 14,5 13,7 9,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 427,6 428,2 426,9 423,4 427,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,5 3,1 2,1 2,0 1,3