Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 667,7 672,5 673,0 681,1 693,7
v tom:
  zaměstnaní 633,5 649,2 652,0 666,6 680,0
  nezaměstnaní 34,3 23,2 20,9 14,5 13,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 425,9 427,6 428,2 426,9 423,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,1 3,5 3,1 2,1 2,0