Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 653,9 667,7 672,5 673,0 681,1
v tom:
  zaměstnaní 626,2 633,5 649,2 652,0 666,6
  nezaměstnaní 34,4 34,3 23,2 20,9 14,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 427,4 425,9 427,6 428,2 426,9
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,2 5,1 3,5 3,1 2,1