Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 643,0 653,9 653,9 667,7 672,5
v tom:
  zaměstnaní 610,4 623,7 626,2 633,5 649,2
  nezaměstnaní 32,6 30,3 34,4 34,3 23,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 429,3 428,5 427,4 425,9 427,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,1 4,6 5,2 5,1 3,5