Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 653,9 653,9 667,7 672,5 673,0
v tom:
  zaměstnaní 623,7 626,2 633,5 649,2 652,0
  nezaměstnaní 30,3 34,4 34,3 23,2 20,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 428,5 427,4 425,9 427,6 428,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,6 5,2 5,1 3,5 3,1