Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 681,1 693,7 701,7 706,5 708,4
v tom:
  zaměstnaní 666,6 680,0 692,4 692,7 690,8
  nezaměstnaní 14,5 13,7 9,3 13,8 17,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 426,9 423,4 427,4 433,8 440,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,1 2,0 1,3 1,9 2,5