Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2018

 

V 1. čtvrtletí 2018 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 30 069 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 222 Kč (o 8,0 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu.

 

V 1. čtvrtletí 2018 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 30 069 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 222 Kč více (o 8,0 %).

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl nižší oproti republikovému průměru o 163 Kč a o 0,6 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích, nejvyšší relativní přírůstek zaznamenal kraj Karlovarský (o 10,1 %) a v absolutním vyjádření nejvíce vzrostly mzdy v hl. m. Praze (o 2 514 Kč). Ve Středočeském kraji byl přírůstek v absolutním vyjádření pátý a v relativním vyjádření druhý nejnižší mezi všemi kraji ČR. Nejméně narostla průměrná mzda při absolutním vyjádření v kraji Moravskoslezském (o 2 051 Kč), v případě relativního vyjádření pak v hl. m. Praze (o 7,0 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2018 o 196 Kč nižší než průměrná mzda v celé České republice (30 265 Kč), mezi kraji však byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (38 436 Kč).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České
republiky v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)*)

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
e-mail: infoservisstc@czso.cz
tel.: 274 054 175

 

Další informace:
Rychlá informace:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2018

Související analýza k vývoji na trhu práce v 1. čtvrtletí 2018:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-1-ctvrtleti-2018

 

Navazující výstupy:
publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2018 (kód publikace: 110024-18);
bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace
dne 18. 6. 2018[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

  •   Celý text v pdf
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018