Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
217 223 227 222 231
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
638 658 681 164 757 172 775 796 814 366
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 7 914,8 7 886,5 8 124,9 8 036,2 8 251,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 10 268,0 11 072,5 11 502,8 11 103,0 11 178,2