Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
223 227 222 231 229
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
681 164 757 172 775 796 814 366 768169
Spotřeba elektřiny (GWh) 7 886,5 8 124,9 8 036,2 8 251,2 8 077,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 072,5 11 502,8 11 103,0 11 178,2 11 736,3