Průmysl

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
222 231 229 221 219
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
108 770 110 676 109 535 111 664 111 138
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 41 869 44 834 45 896 47 288 51 447
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
775 796 814 366 768 169 802 634 891 973