Průmysl, energetika 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný počet průmyslových
podniků
206 209 219 217 217
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
492 410 504 890 514 119 615 182 638 658
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 9 599,6 9 748,7 9 582,0 7 831,0 7 914,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 988,5 10 400,1 10 897,3 9 925,8 10 268,0
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto