Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
219 217 217 223 227
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
514 119 615 182 638 658 681 164 757 172
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 9 582,0 7 831,0 7 914,8 7 886,5 8 124,9
Spotřeba zemního plynu (GWh) 10 897,3 9 925,8 10 268,0 11 072,5 11 502,8
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto