Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
217 217 223 227 222
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
615 182 638 658 681 164 757 172 775 796
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 7 831,0 7 914,8 7 886,5 8 124,9 8 036,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 925,8 10 268,0 11 072,5 11 502,8 11 103,0
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto