Průmysl, energetika 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
222 231 229 221 219
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
775 796 814 366 768 169 802 634 891 973
Spotřeba elektřiny (GWh) 8 036,2 8 251,2 8 077,5 8 575,5 8 185,4
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 103,0 11 178,2 11 736,3 12 681,6 11 081,6