Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
227 222 231 229 221
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
757 172 775 796 814 366 768 169 802 634
Spotřeba elektřiny (GWh) 8 124,9 8 036,2 8 251,2 8 077,5 8 575,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 502,8 11 103,0 11 178,2 11 736,3 12 681,6